Archipelag Matematyki

Archipelag Matematyki to innowacyjny projekt edukacyjny prowadzony przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Celem projektu jest zachęcenie uczniów liceów ogólnokształcących do matematyki i do dziedzin, w których odgrywa ona istotną rolę. Głównymi adresatami są uczniowie o średnich umiejętnościach.

Cel chcemy osiągnąć przez wciągnięcie uczniów do gry, która prezentuje w atrakcyjnej formie istotę i piękno zaawansowanych twierdzeń matematycznych, bez konieczności poznawania całego formalnego aparatu, który jest potrzebny do ich pełnego uzasadnienia i wykorzystania.

Dzieje się to w trakcie wędrowania po Archipelagu, pokonywania przeszkód związanych z rozwiązywaniem problemów, grania w mini-gry o zawartości matematycznej, poznawania roli matematyki w wyjaśnianiu i rozumieniu świata oraz jej zastosowań w innych dziedzinach.

Archipelag Matematyki jest grą, w którą mogą grać dorośli i młodzież we własnym czasie wolnym, można go jednak wykorzystywać również w formie, gdzie istotną rolę spełniają nauczyciele jako opiekunowie i animatorzy działań grup, składających się z reprezentujących swoją szkołę i rywalizujących między sobą uczniów. Do tego celu stworzone zostały nauczycielskie konta Archipelagu Matematyki.

Bieżącym celem wynikającym z założeń projektu jest doprowadzenie do sytuacji, w której użytkownicy będą regularnymi współtwórcami gier, animacji, komiksów lub tekstów zamieszczonych na platformie prezentujących matematykę i tematy z nią związane. Uczniowie we współpracy z nauczycielami mogą zamieszczać na platformie „Archipelagu Matematyki” własne prace oraz pomysły na prezentację tematów już występujących na wyspach Archipelagu, bądź rozszerzających ten zakres.

Poruszane zagadnienia wykraczają poza zakres materiału szkoły średniej, prezentowane jednak są tak, żeby było to dla uczniów zrozumiałe i atrakcyjne.

Projekt powstał dzięki finansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu III – „Wysoka jakość systemu edukacji” i działania 3.5. - Projekty innowacyjne.

Media o nas

Powered by webSimple.pl