Archipelag Matematyki

Archipelag Matematyki to innowacyjny projekt edukacyjny prowadzony przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który umożliwia korzystanie ze specjalnej platformy cyfrowej, jako narzędzia uzupełniającego naukę matematyki w liceach ogólnokształcących.

Celem projektu „Archipelag Matematyki” jest zachęcenie uczniów liceów ogólnokształcących do matematyki i do dziedzin, w których odgrywa ona istotną rolę. Głównymi adresatami są uczniowie o średnich umiejętnościach – w Polsce w tej grupie uczniów tkwi niewykorzystany potencjał, co wynika z badań PISA. Potencjał ten może być uruchomiony dzięki ich aktywizacji, przyciągnięciu do nauk ścisłych.

Cel chcemy osiągnąć przez wciągnięcie uczniów do funkcjonującej w Internecie gry „Archipelag Matematyki”, która prezentuje w atrakcyjnej formie zagadnienia matematyczne, z intencją pokazania istoty i piękna idei i twierdzeń matematycznych, bez konieczności poznawania całego formalnego aparatu, który jest potrzebny do ich pełnego uzasadnienia i wykorzystania.

Dzieje się to w trakcie wędrowania po Archipelagu, pokonywania przeszkód związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych, grania w mini-gry o zawartości matematycznej, poznawania roli matematyki w wyjaśnianiu i rozumieniu świata oraz jej zastosowań w innych dziedzinach.

Archipelag Matematyki jako gra jest rozrywką wartościową i pouczającą, w którą mogą grać dorośli i młodzież we własnym czasie wolnym. Można go jednak wykorzystywać również w takiej formie, gdzie istotną rolę spełniają nauczyciele, jako opiekunowie i animatorzy działań grup, składających się z reprezentujących swoją szkołę i rywalizujących między sobą uczniów. Do tego celu stworzone zostały nauczycielskie konta Archipelagu Matematyki.

Bieżącym celem wynikającym z założeń projektu jest doprowadzenie do sytuacji, w której użytkownicy będą regularnymi współtwórcami treści zamieszczonych na platformie, autorami własnych propozycji, prezentujących matematykę i tematy z nią związane, będą tworzyć teksty lub gry, animacje, komiksy. Uczniowie we współpracy z nauczycielami mogą zamieszczać na platformie „Archipelagu Matematyki” własne prace oraz pomysły na prezentację tematów już występujących na wyspach Archipelagu, bądź rozszerzających ten zakres.

Poruszane zagadnienia wykraczają poza zakres materiału szkoły średniej, prezentowane jednak są tak, żeby było to dla uczniów zrozumiałe i atrakcyjne.

Projekt powstał dzięki finansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu III – „Wysoka jakość systemu edukacji” i działania 3.5. - Projekty innowacyjne.

Powered by webSimple.pl